ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 209, Α' Όροφος, Τηλ. 2106469500, Τηλ. Οικίας 210 6843746, ηλ. ταχ.: maria3nb at otenet.gr

 

Ο Χώρος του ΙατρείουΑίθουσα ΑναμονήςΓραφείο Ιατρού